Еразмус + проект за партнерства помеѓу училишта

ПАРТНЕР УЧИЛИШТА:

Координатор  на проектот:Координатор училиште -High School of IteaKarditsas Р. Грција

1.ООУ “Методи Митевски-Брицо” Лозово,  Македонија

2.Sredno uchilishte “Nikola Vaptsarov” Bugarija

3.Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, Vila Nova de Gaia, Portugal

4.Istituto Comprensivo Bosa, Italy

Времетраење на проектот:1.9.2019 до 31.8.2021

Проектот  ‘’Играј и учи за младоста’’е финасиран преку Програмата на Европската Унија за образование, млади и спорт, во рамки на Erasmus + програмата за 2019 година под клучната акција 2 /КА 229-Стратешки партнерства во областа на училишно образование чија основна цел е размена на добри практики меѓу партнер училишта од Европа.

Нашиот проект „Играј и учи за младоста“ ќе собере училишта од 5 земји кои ќе го стимулираат интересот научесниците за едукативно, културно збогатување на наставата заснована врз разновидност и разменана добри практики.

Официјалниот јазик на проектот ќе биде францускиот, но сепак решивме да ги охрабриме сите учесници да комуницираат на другите јазици на земјите партнери.

Точно е дека нашите ученици насекаде имаат заеднички потреби, но и недостаток на интерес за колективни игри и на креативност.

Очекуваме дека размената преку eTwinning образовната платформа, мобилностите со ученици и наставници ќе резултираат со ефективни продукти: уредување на  музеј за играчки во секое училиште, снимање на видеоматеријал што ќе ги содржи песните и игрите кои се играле и пееле во секоја од земјите партнери. Предвидена е организација на Олимпијада за игри и фестивал на игри. Сето ова ќе ја зголеми вредноста и важноста на играта и почитување на правилата. Очекуваме дека играчките низ времето, старите традиционални игри ќе делуваат   мотивирачки за нашите ученици бидејќи неопходноста на играта во образовниот амбиент е есенцијален фактор за когнитивен и социјален развој.Нашата цел е  да се интегрира играта како вектор на учење и важен елемент на воспитно-образовниот процес.

Цели на проектот:

  • интеграција на играта, како вектор на учење;
  • враќање на старите традиционални игри во училиштето и елиминирање на насилството во училишните дворови;
  • препознавање на суштинската вредност на правилата;
  • стекнувањето на чувство на почитување на правилата што е неопходна компетентност за идните европски граѓани;
  • развој на самосознанието и духот на индивидуалните и колективните вредности, почитта кон себеси и другите;
  • промоција на интергенерациска соработка;

промоција на принципите на франкофонијата за универзални вредности кај младите;

Основни производи:

  • публикација со различните игри присутни во нашите земји;
  • снимање видеоматеријал со игри и песни што се пеат во партнер земјите;

уредување на музеј на предмети, играчки кои служеле за игра на повозрасните и претходни генерации од секоја од земјите партнери;