Новости

Галерија

за нас

Нашето Училиште

Основното училиште “Методи Митевски-Брицо” Лозово е единственото основно училиште во општина Лозово. Лозово е мала општина сместена на преминот од централниот кон источниот регион на Република Македонија, во срцето на овчеполието. Етничката структура на населението е мнозинство македонци и малцинства од турци, власи, срби, бошњаци. Земјоделството е нивна приоритетна дејност. Исто така многу млади жители на Лозово ја наоѓаат својата егзистенција во индустриските капацитети сместени во блиските индустриски зони. 

 
 

Наша Визија

Нашето училиште настојува да изгради заедничка визија со постојано охрабрување на членовите на колективот. Всушност неминовна е потребата од операционализирање на нашето работење, дефинирање на она што сме спремни да го направиме и секако да се најде соодветен начин како соработниците и околината да ја подржат промената и да се вклучат во нејзина успешна имплементација

Современа Библиотека

Горди сме да кажеме дека ние сме препознатливо училиште. Ние сме мало, а “големо” училиште.
Ние сме ООУ” Методи Митевски – Брицо” Лозово.

0
Ученици 2023/24
0 +
Успешни Ученици
0 +
Наставен Кадар

Имате прашање?

Информации
Телефон: 032 458 005
Е-пошта : mmbricolozovo@gmail.com
Локација
Улица Маршал Тито бб Лозово
Следете не

Испрати порака